Zadzwoń: +48 660 667 070

#1
#2
#3
#4
Dwujęzyczna klasa informatyczna
 

Dwujęzyczna klasa informatyczna

Szukasz sposobu na zapewnienie swojemu dziecku wszechstronnej edukacji, która przygotuje je do przyszłości? Wybierz dwujęzyczną klasę informatyczną poszerzoną o plastykę. Takie wyjątkowe połączenie może pomóc Twojemu dziecku rozwinąć kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, współpracy i umiejętności wizualne. Wykorzystując technologię do wyrażania siebie w sposób artystyczny, Twoje dziecko może dostrzec potencjał technologii jako narzędzia kreatywności. To połączenie umiejętności może otworzyć szereg możliwości dalszego rozwoju w takich dziedzinach, jak projektowanie graficzne, tworzenie stron internetowych i animacja. Zapewnij swojemu dziecku przewagę, której potrzebuje, aby rozwijać się w XXI wieku - zapisz je do dwujęzycznej klasy informatycznej poszerzonej o plastykę.

 

 

Każdy etap edukacyjny ma swoje wyzwania, dzieci rozwijają się szybciej, są zainteresowane nowymi technologiami i mają większe możliwości posługiwania się nimi na wyższym poziomie.

Nowy etap edukacyjny to nie tylko nowe wyzwania i nowi nauczyciele, ale przede wszystkim - nowe możliwości, jakie otwiera rosnąca dojrzałość i samodzielność Twojego dziecka. Daj swojemu dziecku szansę wykorzystania pełni swojego potencjału od początku drugiego etapu edukacyjnego. Wybierz dwujęzyczną klasę informatyczną poszerzoną o plastykę.

Poprawa kreatywności

Połączenie zajęć informatycznych i artystycznych może pomóc uczniom w rozwijaniu kreatywności, pozwalając im na wykorzystanie technologii do wyrażania siebie w sposób artystyczny. Może to pomóc uczniom postrzegać technologię jako narzędzie kreatywności, a nie tylko narzędzie do konsumpcji mediów.

Zwiększona umiejętność rozwiązywania problemów

Połączenie zajęć informatycznych i artystycznych może pomóc uczniom rozwinąć umiejętności rozwiązywania problemów, wymagając od nich stosowania krytycznego myślenia przy tworzeniu sztuki cyfrowej. Uczniowie będą musieli kreatywnie myśleć o tym, jak wykorzystać technologię, aby wprowadzić w życie swoje artystyczne wizje.

Zwiększona współpraca i praca zespołowa

Połączenie zajęć informatycznych i artystycznych może zapewnić uczniom możliwości wspólnej pracy nad projektami, wspierając pracę zespołową i umiejętności współpracy. Uczniowie będą musieli współpracować przy burzy mózgów, podziale zadań i rozwiązywaniu problemów, co może pomóc im rozwinąć istotne umiejętności społeczne.

Poprawa umiejętności wizualnych

Łącząc zajęcia informatyczne i artystyczne, uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności wizualne, które są niezbędne do zrozumienia i interpretacji informacji wizualnej. Uczniowie uczą się analizować i interpretować obrazy, rozumieć jak elementy wizualne współpracują ze sobą, aby stworzyć znaczenie i rozwinąć swój własny język wizualny.

Możliwości dalszego rozwoju

Połączenie umiejętności informatycznych i artystycznych może otworzyć szereg możliwości dalszego rozwoju w takich współcześnie popularnych dziedzinach, jak projektowanie graficzne, tworzenie stron internetowych, animacja i inne.

Program (II etap edukacyjny)

  • Dodatkowe zajęcia informatyczne (1h)
  • Dodatkową godzinę zajęć plastycznych (1h)
  • Grafika z elementami programowania (1h)

Rekrutacja

  • Ostatnie wolne miejsca w klasie IV
  • Rekrutację prowadzimy w oparciu o indywidualne spotkania naszych nauczycieli z dziećmi i ich rodzicami
  • Zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu rekrutacyjnym przez formularz