Zadzwoń: +48 660 667 070

#1
#2
#3
#4
Dokumenty
 

Dokumenty

Statut

Regulaminy

Rekrutacja
 

mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej


Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School
przystąpiła do programu mLegitymacja
6 marca 2020

Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień. To ważne! Ten mDokument możesz aktywować tylko wtedy, gdy Twoja szkoła ma podpisane odpowiednie porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji. Uruchamia się go, używając kodu QR oraz kodu aktywacyjnego otrzymanego w sekretariacie szkoły. Dane z mLegitymacji możesz okazać tak jak przy użyciu tradycyjnej legitymacji. Możesz również przekazać je użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. W ten sposób upoważniona osoba potwierdzi m.in. Twoje imię, nazwisko i wiek. Na ekranie swojego urządzenia zobaczy również Twoje zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji szkolnej.

Dokumenty

Procedura udostępniania mLegitymacji
Regulamin usługi mLegitymacja
Instrukcja techniczna mLegitymacji
Informacje o publicznej aplikacji mobilnej
Wniosek o wydanie mLegitymacji
Klauzula RODO


Zdjęcie
Przesłanie zdjęcia ucznia na adres sekretariat.warszawa@smartschool.eu.com
Plik ze zdjęciem musi posiadać rozszerzenie: .jpeg lub .jpg i być nie większy niż 5MB oraz o wymiarach nie mniejszych niż 492×633 piksele (zdjęcie powinno być wykonane: na jasnym tle, w dobrej ostrości, twarz ma zająć 70-80% zdjęcia, bez nakrycia głowy, okularów z ciemnym szkłem, patrząc na wprost)


Wniosek
Ponieważ, w przeciewieństwie do legitymacji papierowej, mLegitymacja jest wydawana tylko tym uczniom, których rodzice/opiekunowie zadeklarują taką wolę, rodzice/opiekunowie powinni wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydanie mLegitymacji (formularz dostępny w sekcji Dokumenty)


Dane
Wprowadzenie, przez upoważnionego pracownika szkoły, danych i wgranie zdjęcia ucznia do systemu, wygenerowanie kodu QR i jednorazowego kodu aktywującego mLegitymację


Kod QR
Poinformowanie ucznia o przygotowaniu danych aktywacyjnych (po odbiór danych uczeń zgłasza się do sekretariatu szkoły lub wskazanego pracownika szkoły z ważną legitymacją w wersji papierowej)


Aplikacja
Pobranie przez ucznia/opiekuna aplikacji mObywatel, zaakceptowanie jej regulaminu i wyrażenie wszystkich niezbędnych zgód


Aktywacja
Wczytanie w aplikacji mObywatel otrzymanego kodu QR oraz wpisanie kodu aktywacyjnego mLegitymacji


Gotowe
Pobranie danych legitymacji z systemu do aplikacji mObywatel na urządzenie z systemem AndroidJak zweryfikować mLegitymację?


Weryfikacja wizualna

Prezentowany dokument a ekranie urządzenia mobilnego posiada zabezpieczenia:

 • Hologram - kolor hologramu zmienia się przy poruszaniu telefonem.
 • Element dynamiczny - flaga na ekranie telefonu faluje.
 • Data wydania legitymacji.
 • Termin ważności legitymacji - oznaczenie czy legitymacja jest ważna (kolor zielony) czy nieważna (kolor czerwony).
 • Czas okazania w formacie DD-MM-RRRR oraz czas podany co do sekundy
 • Powtarzający się wzór tła.


Wszystkie powyższe elementy można sprawdzić jedynie poprzez weryfikację wizualną, bez konieczności wykonywania dodatkowych akcji w telefonie.


Weryfikacja kryptograficzna


Weryfikujący sprawdza ważność certyfikatu za pomocą aplikacji mWeryfikator (instalacja nie wymaga Profilu Zaufanego). Aby przekazać dane osobie weryfikującej należy wykonać następujące czynności:

 • Wybranie funkcji "Przekaż" na dolnej belce menu przez Ucznia.
 • Pokazanie do zeskanowania kodu QR.
 • Akceptacja zakresu przekazywanych danych użytkownikowi mWeryfikatora.


Użytkownik mWeryfikatora zobaczy na swoim urządzeniu dane Ucznia - imiona i nazwisko oraz zdjęcie w niskiej rozdzielczości, a także datę weryfikacji (weryfikacja integralności i pochodzenia danych). Może też sprawdzić ważność certyfikatu online.

 

Weryfikacja funkcjonalna


Polega na wykonanie dowolnej akcji w aplikacji mObywatel lub na okazywanym dokumencie:

 • Wejście w funkcję "Przekaż" w dolnym menu. Pojawi się ekran z kodem QR oraz elementami graficznymi do weryfikacji: hologram i pulsująca flaga.
 • Rozwinięcie pola "Nazwa i adres szkoły” na ekranie głównym mLegitymacji,
 • Wejście w opcję "Więcej" na dolnej belce menu.

 

Aplikacja mObywatel

Bezpłatna oficjalna publiczna aplikacja mobilna

mObywatel to bezpłatna i oficjalna publiczna aplikacja mobilna. Wydawana jest przez polski rząd, a za jej rozwój odpowiada zespół Ministerstwa Cyfryzacji. Aplikacja to obecnie sześć usług. mTożsamość, której używać można, np. odbierając przesyłki polecone na poczcie, w pociągach, ale również wszędzie, gdzie nie jest potrzebny tradycyjny, plastikowy dowód osobisty. mLegitymacja szkolna - czyli cyfrowa wersja legitymacji szkolnej uprawniająca do wszystkich ustawowych ulg i zniżek. mLegitymacja studencka - legitymacja studencka potwierdzająca przynależność do uczelni, dająca ustawowe zniżki. mPojazd - elektroniczny dokument przygotowany z myślą o właścicielach i współwłaścicielach pojazdów. eRecepta - dostęp do listy niezrealizowanych recept, wystawionych dla Ciebie i Twoich bliskich. Polak za granicą - podpowie, co zrobić w razie kłopotów podczas wyjazdu.