Zadzwoń: +48 660 667 070

#1
#2
#3
#4
Projekty
 

Projekty


Projekty międzykulturowe
Pomysł realizacji projektu powstał z potrzeby kształcenia dwujęzycznego, które jest bezpośrednio związane z szeroko pojętą tolerancją wobec innych narodów, kultur, zwyczajów, religii. Celem programu jest wychowanie dziecka w postawie otwartości i poszanowania na różnorodność kulturową, etniczną, religijną jak również budowanie poczucia własnej tożsamości w odniesieniu do otaczającego świata. Dzięki poszerzaniu horyzontów małego człowieka tworzymy szansę wzrastania w postawie obywatela świata.


Podróż przez kontynenty,
czyli projekt geograficzny. Poznawanie miejsc i zwierząt z różnych zakątków świata, ludzi zamieszkujących różne obszary oraz ich kultur, pobudzają ciekawość małego podróżnika, uwrażliwiają go na piękno środowiska naturalnego i potrzebę chronienia go, a także wychowują w postawie otwartości i tolerancji na drugiego człowieka.


Przedmioty i ich historia,
czyli projekt historyczny mający na celu przybliżenie dzieciom historii przedmiotów znanych im z życia codziennego. Od ziarenka do tabliczki, czyli jak i z czego powstaje czekolada. Od koła do rakiety, czyli rozwój i historia transportu. Przybliżanie historii powstania i ewolucji przedmiotów uczy dzieci dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych, rozwija umiejętność logicznego myślenia i pobudza kreatywność.


Święta Świata,
czyli tradycje i święta w różnych kulturach. Uczestniczenie w Festiwalu Daktyli w Kebili, Divali i malowanie Rangoli, Holi – festiwal kolorów, chiński Nowy Rok wzbogaca wiedzę o świecie, umożliwia wzrastanie w postawie tolerancji i poszanowania odmienności innych ludzi i kultur.


Projekty językowe
Jednym z założeń kształcenia dwujęzycznego naszej placówki jest rozwijanie świadomości kulturowej krajów anglosaskich. Poprzez celebrowanie świąt i wydarzeń będących nieodłączną częścią życia mieszkańców państw anglojęzycznych stwarzamy możliwość głębszego poznania kultury i zwyczajów tych krajów. Uczestnictwo w obchodach różnych świąt umożliwia dzieciom doskonałą zabawę i wszechstronny rozwój, który ułatwi im odnalezienie swojego miejsca na ziemi w dorosłym życiu.


Projekty artystyczne
Podążając za myślą Konfucjusza  - powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam,  pozwól mi zrobić, a zrozumiem - wierzymy, że mały człowiek najlepiej uczy się poprzez udział i doświadczanie, emocje oraz zaangażowanie ciała i umysłu. Dlatego też w naszej pracy wykorzystujemy metodę dramy oraz stwarzamy dzieciom okazję do prezentowania swoich umiejętności i talentów na scenie. Wykorzystywanie elementów językowych, takich jak śpiewanie piosenek czy recytowanie krótkich fraz i tekstów w języku angielskim przez dzieci podczas występów,  znacznie przyczynia się do wzrostu ich kompetencji językowych oraz ich komfortu w sytuacji odmiennej językowo.


Językowe konkury recytatorskie –
konkurs „Spring is here” czyli prezentacja wierszyków i piosenek o tematyce wiosennej oraz konkurs „Me and my Family” podczas którego dzieci wraz ze swoimi rodzicami prezentują umiejętności wokalne, recytatorskie i językowe.


Dwujęzyczne przedstawienia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i na zakończenie roku szkolnego  –
 przedstawienia związane z tematyką bożonarodzeniową, czyli „Jasełka”, „Historia Rudolfa” , „Fabryka Świętego Mikołaja”, oraz końcowo-roczne „Żegnaj przedszkole, Witaj Szkoło”, „Sen Pytalskich o Lecie” czy „Podróż po Polsce”, przygotowywane przez dzieci i nauczycieli we współpracy z rodzicami.


Projekty urodzinowe

Projekty urodzinowe dzieci przygotowywane we współpracy z rodzicami oraz coroczne obchody urodzin przedszkola wzbogacone o dodatkowe atrakcje i animacje dla dzieci.


Kto ma dzisiaj urodziny?
– czyli zagadka urodzinowa przygotowywana przez rodziców towarzysząca obchodom urodzin dziecka w przedszkolu.


Urodziny przedszkola –
czyli impreza związana z powstaniem naszej placówki odbywająca się wiosną każdego roku. Dzień urodzin świętujemy poprzez wspólną zabawę zwieńczoną urodzinowym poczęstunkiem i dmuchaniem świeczek na torcie.